NA REFERENDUMU ZA VODO – PROTI!

NA REFERENDUMU ZA VODO – PROTI!
Najbrž se vsi zavedamo, da voda že nakaj časa postaja luksuzna dobrina. Težnja kapitala zadnjih desetletij je, da bi si pridobil čim več vodnih virov. Zakaj? Ker je to ena najbolj osnovnih in najbolj nujnih dobrin za preživetje.

Mali afriški otrok ne bi nikoli razumel našega odnosa do vode – kako s pitno vodo izpiramo straniščne školjke, kako uporabljena voda ni ponovno zbrana in ponovno uporabljena, kako gre deževnica mimo nas v zemljo in je ne zbiramo za nadaljnjo uporabo ... Na srečo živimo v krajih, kjer se nam za vodo ni bilo treba boriti. Še. Časi se spreminjajo in vedno bolj postaja jasno, da je voda dobrina, ki doslej še ni bila izkoriščena za denar. Spet se bije bitka – kdo prvi. Kdo bo prvi kupil izvir in si pridobil pravico za vso vodo, ki priteče. Kdo bo prvi, ki bo ob nekem jezeru postavil hotel in zagradil vse okoli njega, vanj pa spuščal odplake.

Okoli slednjega teče razprava zadnjih tednov. To še lahko rešimo, če se pravi čas zganemo in pokažemo svojo zavzetost na referendumu.
Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30. marca 2021?"

Vse, kar moramo storiti je, da smo 11. julija tam in obkrožimo PROTI!

Več informacij o referendumu najdete na povezavi: https://zapitnovodo.si/