Projekti

Ekološko kmetovanje
Ekološko kmetovanje

Naziv aktivnosti: EKOLOŠKO KMETOVANJE (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode ... nadaljuj z branjem

LAS MDD
LAS MDD

TRAVIŠČE VEZ OD BREŽINE DO SADOVNJAKA

Mija Mirkac, Kmetija Mirkac p. d. Rebernik, je na 2. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Travišče vez od brežine do sadovnjaka«. ... nadaljuj z branjem

KOPOP
KOPOP

Naziv aktivnosti: KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.
  ... nadaljuj z branjem